Máy cán In Email
Viết bởi Administrator   

Model: TS160CM-130MM.
Quy cách: Thao tác bằng tay, kích thước quả lô 130mm.
Khổ cán 1.6m,, Chất lượng ổn định.

Máy cán Lamilator

 
Copyright © 2018. Phuong Dong Media Company.