Hình ảnh hậu trường TVC EMS In Email
Viết bởi Administrator   

Một số hình ảnh hậu trường cảnh quay TVC quảng cáo EMS

A.Hình ảnh từ cảng Đình Vũ Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2018. Phuong Dong Media Company.