TVC Quảng cáo

Ấn tượng, độc đáo, Nhắm trúng đích sản xuất TVC với giá thành hợp lý hướng khách hàng xem trực tiếp tới sản phẩm dịch vụ, thương hiệu...

Quảng cáo TVC là thể loại có cấu trúc dạng kiểu phim ngắn với thời lượng từ 30s, 15s, 10s. Kịch bản, hình ảnh, lời bình, âm thanh của phim TVC được các nhà chuyên môn nhắm đến là phải chau chuốt, hấp dẫn, súc tích, cô đọng, và đảm bảo bao gồm tất cả các yếu tố của nghệ thuật điện ảnh. Tuy bây giờ đã xuất hiện nhiều hình thức quảng cáo khác nhau, nhưng TVC vẫn khẳng định là một loại hình quảng cáo “đỉnh cao” trong những loại quảng cáo trên màn hình hiện nay.

TVC theo thuật ngữ tiếng Anh là television advertisement hay television commercial (viết tắt là TVad hay TVC) hoặc thường được gọi một cách đơn giản là commercial hay advert .

Sản xuất TVC quảng cáo dựa trên thiết bị và kỹ thuật của phim hay ngành truyền hình. TVC có thể sản xuất bằng phim nhựa 35mmm hoặc phim video thông qua những thiết bị: Camera Betacam, DVcam digital, Camera Full HD. Trang thiết bị hậu kỳ là các phần mềm phi tuyến, tức là dùng kỹ thuật thông tin để chuyển dịch, dàn dựng hình ảnh như: primier, liquid, avid, edius, after effect,…và những phầm mềm hỗ trợ khác như: photoshop, 3d max, soud effect…v.v.

(Nguồn: Tổng hợp, sưu tầm trên internet)
Tác giả: Đang cập nhật

Dịch vụ liên quan

02439364912